Bir çok gerçek ve tüzel kişilerin merak ettiğin konulardan biri de muhasebeciler ve girmiş oldukları kayıtları inceleyen kişinin kim olduğudur.

Bilindiği üzere firmalar muhasebe kayıtlarını sonradan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenilir ve işini en iyi şekilde yapan muhasebecileri tercih etmektedirler.

Bununla birlikte, firmalar muhasebecilerin girmiş oldukları kayıtları da inceleyen bir denetçinin olduğundan çoğunun haberi olmamaktadır.

Muhasebe Kayıtlarını Denetleyen Kişiye Ne Denir?

Muhasebe kayıtlarını denetleyen kişiye Denetçi denilmektedir. Denetçi serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin tutmuş olduğu kayıtları incelemekle yükümlüdürler.

Denetçinin muhasebe kayıtlarını inceleme deki amacının muhasebecinin veya şirketin herhangi bir usulsüzlük yapıp yapmadığını anlamak için yapılan bir denetimdir.

Günümüz şartlarında bu işleri genellikle maliye müfettişleri yapmaktadır. Maliye müfettişleri de genellikle ihbar üzerine hareket etmektedirler. Maliye müfettişleri de hem denetçiyi hem de denetçiye mensup muhasebeci ve şirketi sorgulamakla mükelleftir. Askerde olduğu gibi emir komuta zinciri olarak takip etmektedir.

Örnek olarak göstermek gerekirse; İşveren = Mali Müşavir = Denetçi = Maliye Müfettişleri, onlarda bağlı olduğu birimin en üst kademesine sahip kişiye hesap vermek zorundadırlar. Bu kişi il defterdar müdürü veya müdür yardımcısı da olabilir.

Maliye Müfettişlerinin Görevleri Nelerdir?

Maliye Müfettişleri, Maliye bakanlığına bağlı olarak içinde vergisel konu olan tüm alanlarda teftiş haklarına sahiptirler. Örneğin; Şirketleri, Kamu Bankalarını ve diğer esnaf türlerini denetlemekle yükümlüdür. Aynı zamanda herhangi bir ticaretle bağlantısı olmayan kişileri de denetleyebilmektedirler.

Maliye Bakanlığı; vergiye tabi olup, olmasın tüm gerçek ve kişileri denetleyebilir, banka giriş çıkış hareketlerini takip ederler. Sıradan bir vatandaşsınız herhangi bir ticari faaliyete mensup değilsiniz, ama banka hesaplarınızda sürekli hareketler oluyorsa buda bir denetlenme sebebidir. Ve maliye Müfettişleri vergi vermeden kolay para kazanma yolları açısından vergi vermeden kazanılan kazanç anlamına gelir ve size bu hareketlerin neden ve ne amaçla yapıldığını sorarlar. Ve gerektiğinde sizlere maddi ve manevi yaptırım uygulayabilirler.

grup porno