Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Konseyi (CSIR) ve Intel Hindistan ve Uluslararası Bilgi teknolojileri Enstitüsü (IIIT) ile birlikte daha hızlı ve maliyeti düşük olabilecek tanı testini oluşturmak için birlikte çalışmaya başladılar. Ekipler ayrıca hastalar için Al tabanlı bir risk modeli üzerinde çalışmaya başlayacaklardır. Yapılan açıklamaya göre Intel, Hindistan’da birden fazla uygulama, test cihazı, veri toplama gibi bir veri alış verişi ve bir Al model hub platformundan oluşan uçtan uca bir sistem geliştirmektedirler.

“Çok disiplinli personellerle Covid-19’un zorluklarıyla başa çıkabilmek için kilit görevi görmektedir ve CSIR, genomik, büyük veri ve yapay zeka tamamlayıcı güçler getiren IIIT- haydarabad ve Intel Hindistan ile iş birliği yapmaktan mutlu olacaklarını açıkladılar.

CSIR laboratuvarları tanı koymada hastahanelerle birlikte çalışacak, IIIT – haydarabad ise hastalıkla mücadeleye uzun süreli hazırlık için aşı ve ilaç keşfinde yardımcı olabilecek ‘risk tabakalaşması’ algoritmaları geliştirecek.

CSIR ayrıca Covid-19 salgının tedavisi için insan monoklonal antikorların geliştirilmesi için bir projeyi onayladı. Proje, amiral gemisi programı NMITLI (Yeni Binyıl Hint Teknoloji Liderliği Girişimi) altında CSIR tarafından Bharat Biotech liderliğindeki bir konsorsiyuma yaptırılmıştır.

Bu proje ile CSIR, COVID-19‘a neden olan SARS-CoV2 virüsünü nötralize edebilen etkili ve spesifik insan antikorları üreterek alternatif bir terapötik rejime bakmaktadır.

Bu arada, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile enfekte olanlardan fiziksel mesafeyi korumalarına yardımcı olmak için, HCARD veya Hastane Bakım Yardımcı Robotik Cihazı adlı robotik bir cihaz oluşturdu.

Bu robotlar  hastalara ilaç sağlamak için  numune toplama ve görsel-işitsel iletişim gibi özelliklere sahip bir kontrol istasyonu ile bir bakım kabini tarafından kontrol edilebilir.